سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سپاه پاسدارن 
ارشادوتبلیغ 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
ستارگان حرم 
نظارت و بررسی مقالات 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
مدرسه علميه اردكان  
مدرس 
 
 
ادبیات وباب رابع مغنی 
تدریس 
دانشکده علمی کاربردی شهید محلاتی 
مدرس 
1386/02/01 
ادامه دارد 
اخلاق و تربیت اسلامی 
تدریس 
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 
مدرس 
1388/01/15 
ادامه دارد 
فقه (متن لمعه)